54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
126.00.00-01.00

Bijwerking: 08/07/2020
Geldig vanaf: 01/07/2016

Bedrag: 250 EUR voor een voltijdse met een volledige referteperiode (pro rata deeltijdse en onvolledige referteperiode).

Referteperiode: 1 juni tot 31 mei.

Betalingsdatum: juni van elk jaar.

Mogelijkheid tot omzetting: Ja, vóór 31 oktober van het jaar waarin ecocheques werden uitbetaald.

In het Paritair Comité voor de bedienden werd op 9 juni 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques (nr. 134425/CO/200).

1. Bedrag

 • Voltijdse met volledige referteperiode: 250 EUR
 • Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking: 250 EUR
 • Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking: 200 EUR
 • Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking: 150 EUR
 • Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking: 100 EUR

Wekelijkse arbeidsduur = het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode.

 • Onvolledige referteperiode: pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de CAO nr. 98 gelijkstelde periodes. De prorata regeling geldt eveneens bij overgang van statuut voltijds naar deeltijds en omgekeerd.

CAO 98

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het betreffende kalenderjaar gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen of waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt.

Met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld :

 • de dagen moederschapsverlof (15 weken zwangerschapsrust en bevallingsverlof) ;
 • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor arbeiders (het betreft hier specifiek de periode van 23 dagen, volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon) ;
 • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor bedienden in proefperiode of verbonden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk van minder dan drie maanden. Voor hen geldt de loonwaarborgregeling voor arbeiders. Ook hier betreft het de periode van 23 dagen volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon.

2. Toekenningsmodaliteiten

Referteperiode: 1 juni tot 31 mei.

3. Betalingsdatum

Juni van elk jaar.

4. Mogelijkheid omzetting

Vóór 31 oktober van het jaar waarin ecocheques werden uitbetaald in een gelijkwaardig voordeel met ingang vanaf het daarop volgend jaar;

Voor nieuwe ondernemingen, vóór 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen.

 • In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden, gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging.
 • In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

Bij gebrek hieraan uiterlijk op deze datum is de suppletieve sectorale regeling van toepassing.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/06/2016
Registratienr
134425
Geldig van
01/07/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/06/2016
Registratiedatum
03/08/2016
Onderwerp
ecocheques
BS Bericht van neerlegging
17/08/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
14/02/2017
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/07/2016 31/12/2999 54 Ecocheques
01/01/2014 30/06/2016 54 Ecocheques