Sectoraal akkoord 2021-2022 / arbeiders

30/11/2021

Wij hebben vernomen dat in het paritair comité voor de Stoffering en de Houtbewerking (PC 126) verschillende CAO's werden gesloten op 25 november 2021.

Wij vestigen uw aandacht op de belangrijkste voordelen die krachtens deze CAO's aan de werknemers zullen worden toegekend.

1. Koopkracht

1.1. Lonen (1 december 2021)

1 december 2021: verhoging van de sectorale minimumlonen en de effectieve lonen met 0,4%

+ de arbeiders van catégorie V schuiven na 5 jaar bedrijfsanciënniteit naar catégorie IV

1.2. Eenmalige ecocheque (juni 2022)

éénmalige ecocheques van 100 EUR voor arbeiders die minstens 1 dag effectieve prestaties kan aantonen in de referteperiode die loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021.

1.3. Coronapremie (consumptiecheque) (december 2021)

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

1.3.1. Bedrag

300€ 

1.3.2. Voorwaarden

Minstens 6 maanden in dienst met een tewerkstellingsbreuk van minstens 4/5de in de referteperiode die loopt van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021:

 • indien minder dan 4/5de: prorata van 300€ volgens tewerkstellingsbreuk
 • indien minder dan 6 maanden: pro rata de tewerkstellingsbreuk en pro rata de periode van in dienst tijdens de referteperiode.

Uitsluitingen:

 • studenten;
 • als het resultaat van de prorata minder dan 25€ bedraagt.

1.3.3. Terugvordering bij het Fonds

De betaalde coronapremie (verhoogd met de patronale bijdrage van 16,5%) kan door de werkgever worden teruggevorderd bij het fonds.

2. Mobiliteit

1 januari 2022:

 • Fiets : verhoging fietsvergoeding naar 0,24€/km. 

3. Anciënniteitsverlof

Vanaf 2022:

 • na 10 jaar: 1 dag
 • na 20 jaar: 2 dagen

4. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels tot 30 juni 2023:

 • SWT zwaar beroep (hoofdstuk 2102): 60 jaar – 35 jaar loopbaan;
 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 60 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 60 jaar – 40 jaar loopbaan.
 • SWT medische redenen: 58 jaar

5. Tijdskrediet

Verlenging tot 30 juni 2023:

 • Tijdskrediet eindeloopbaan: 55 jaar (vermindering 1/5 en vermindering ½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan

6. Vergoedingen (sociaal fonds)

Verhoging van verschillende tussenkomsten