14 Verlof voor dringende familiale redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
126.00.00-00.00

Bijwerking: 30/07/1992
Geldig vanaf: 21/05/1991

 

In het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking werd op 21 mei 1991 een collectieve arbeids-overeenkomst gesloten, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 1978 betref-fende de toekenning van verlof wegens dringende familiale redenen.

Deze CAO van 21 mei 1991 werd algemeen verbindend verklaard door een KB van 31 maart 1992 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juli 1992. Zij treedt in werking op 21 mei 1991.

 


Historiek
21/05/1991 31/12/2999 14 Verlof voor dringende familiale redenen
Terug