126

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocol van akkoord 2013-2014 09/12/2013 01/01/2013 31/12/2014
02 Bevoegdheid van het paritair comité 01/04/2021 01/04/2021 31/12/2999
03 Beroepenclassificatie 26/04/1983 26/04/1983 31/12/2999
0401 Loonvoorwaarden 25/09/2019 01/01/2019 01/01/2021
0402 Lonen vanaf 1 januari 2023 16/01/2023 01/01/2023 31/12/2050
05 Getrouwheidspremie 25/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
06 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 31/01/2022 01/08/2021 31/12/2022
0701 Arbeidsduur 24/04/2012 15/06/2011 31/12/2999
0702 Verdeling van de arbeidstijd op de dagen van de week 18/08/2011 01/01/2011 31/12/2999
0704 Nachtarbeid 22/08/2016 01/01/2015 31/12/2999
0706 Arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld aan vervoeractiviteiten 13/05/2014 01/01/2014 31/12/2999
08 Tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen 12/12/1997 07/06/1997 31/12/2999
1002 Anciënniteitsverlof 17/01/2023 01/01/2020 31/12/2021
11 Economische werkloosheid 19/01/2023 01/01/2023 31/12/2023
1201 Vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters 21/03/2022 01/01/2022 31/12/2050
1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1februari 2022 14/02/2022 01/02/2022 31/12/2050
13 Klein verlet 16/09/2021 25/07/2021 31/12/2050
14 Verlof voor dringende familiale redenen 30/07/1992 21/05/1991 31/12/2999
1502 Opzeggingstermijnen 22/12/2017 01/01/2018 31/12/2999
18 Bijscholingspremie 16/12/1994 01/01/1993 31/12/2999
1901 Fonds voor bestaanszekerheid 29/04/2022 01/04/2021 01/04/2021
1902 Fonds voor bestaanszekerheid: Bijdragen 29/04/2022 01/04/2021 01/04/2021
1903 Risicogroepen 29/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid) 25/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 25/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval) 25/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
2005 Andere tussenkomsten van het Fonds 25/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
2101 SWT 62 jaar 28/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 28/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep 28/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 28/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
2105 SWT 58 jaar - Minder valide arbeiders of arbeiders die ernstige lichamelijke problemen hebben 28/01/2022 01/01/2021 30/06/2023
210601 Bijkomende aanvullende vergoeding brugpensioen 24/02/2022 01/07/2008 31/12/2999
210602 Minimaal bedrag bedrijfstoeslag SWT 24/02/2022 01/01/2014 31/12/2999
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 28/01/2014 01/11/2013 01/01/2015
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 05/09/2018 01/01/2015 31/12/2017
2301 Syndicale afvaardiging 15/03/2005 01/01/2003 31/12/2999
2302 Arrondissementele adviescommissies 03/11/1992 01/08/1991 31/12/2999
24 Syndicale vorming 01/08/2013 01/01/1979 31/12/2999
25 Syndicale premie 21/02/2020 01/10/2019 31/12/2999
2601 Werkzekerheid 05/05/2022 01/01/2021 31/12/2022
2602 Outplacement 14/11/2019 01/01/2019 31/12/2020
2801 Tijdskrediet met motief 28/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 28/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 28/01/2022 01/01/2022 30/06/2023
2804 Tijdskrediet (drempel) 28/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht) 28/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
2806 Tijdskrediet (organisatie) 28/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
30 Industrieel leerlingwezen 18/12/2019 01/08/2016 31/12/2999
3004 Toekenning van een vergoeding aan de werknemers verbonden met een industrie leerovereenkomst en aan de werklozen die met vrucht een opleiding in een bedrijfsvakschool hebben volbracht 21/11/1990 01/10/1988 31/12/2999
33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad) 19/12/2019 04/10/1988 31/12/2999
35 Nieuwe arbeidsregelingen 21/09/2015 01/01/2015 31/12/2999
40 Deeltijdse arbeid 13/08/1997 01/01/1995 31/12/2999
4101 Non-discriminatie voor de indiensttreding 06/04/2005 01/03/2003 31/12/2999
4302 Akkoorden ter bevordering van de werkgelegenheid 13/01/1998 01/01/1997 31/12/2999
44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven 09/05/2018 01/01/2018 31/12/2019
4801 Vergoeding toegekend aan de werkgever die de arbeider een externe opleiding laat volgen 22/04/2013 01/01/2013 31/12/2999
480201 Meting van opleidingsinspanningen 30/03/2010 01/01/2009 31/12/2999
4803 Ingroeibanen 20/10/2017 01/01/2017 31/12/2018
4804 Sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid 21/09/2017 01/01/2017
52 Sectorale tweede pensioenpijler 21/09/2015 01/01/2015 31/12/2999
54 Ecocheques 06/07/2022 01/06/2016 31/12/2999
5902 Hoofdelijke aansprakelijkheid (loonschulden) 14/02/2017 30/12/2016 31/12/2999
62 Werknemer of zelfstandige 27/07/2015 05/07/2013
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 10/07/2020 27/05/2020 31/12/2999