126 Vrijstelling van verplichting tewerkstelling jongeren in het kader van de wet over de startbaanovereenkomsten

09/05/2018

De ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking vallen worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 44 van de sectorale documentatie.