126 Verhoging van de vergoeding «welzijn» vanaf 1 januari 2014

09/12/2013

De vergoeding "welzijn" zoals bedoeld in de CAO betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten, wordt opgetrokken naar 1,12 EUR/uur (maximum 13,41 EUR/dag) vanaf 1 januari 2014.

Deze vergoeding is de forfaitaire terugbetaling van kosten die door de werknemer worden gemaakt buiten de zetel van de onderneming en zoals vermeld in de Wet Welzijn dienen om gebruik te kunnen maken van de sanitaire en drankvoorzieningen.

Het betreft hier kosten eigen aan het beroep en vallen bijgevolg ten laste van de werkgever. Zij kunnen enkel worden uitbetaald voor de dagen tijdens dewelke de werknemer aan het werk is.

Zij word uitbetaald op alle uren arbeidstijd en beschikbaarheidstijd met een maximum van 12 uur per dag.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.