126 Lonen vanaf 1 juli 2019

24/09/2019

Krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11 september 2019 in het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking moeten de minimum- en effectieve uurlonen van de arbeiders, die onder dit paritair comité ressorteren, verhoogd worden met 1,1 % vanaf 1 juli 2019.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.