126 Ecocheques in juni 2020

26/05/2020

Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking kent een voordeel onder de vorm van ecocheques toe.

De toekenning van de ecocheques heeft plaats in de loop van de maand juni van elk jaar.

Bij CAO op ondememingsvlak kan de toekenning onder de vorm van ecocheques voor eenzelfde kost worden omgezet in een ander voordeel.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.