126 Anciënniteitsverlof

01/01/2020

Vanaf het jaar waarin zij 15 jaar anciënniteit bekomen, hebben de arbeiders, prorata hun arbeidsstelsel, recht op een dag anciënniteitsverlof.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1002 van de sectorale documentatie.