Jaarlijkse premies toegekend in januari

29/12/2022

Bedrag: voltijds met een volledige referteperiode:

  • 172,44 EUR bruto (bedrag op 01/01/2023);
  • 61,59 EUR bruto (bedrag op 01/01/2023).

Betalingsdatum: samen met het maandloon van januari.

Mogelijkheid tot omzetting:

  • mits akkoord van de syndicale afvaardiging vóór 15/11/2015: jaarlijkse premie van 140 EUR kan omgezet worden in één van de voordelen vermeld in de cao;
  • mits akkoord van de syndicale afvaardiging of, bij gebrek daarvan, mits beslissing van de werkgever vóór 15/11/2015: jaarlijkse premie van 50 EUR kan omgezet worden in één van de voordelen vermeld in de cao.
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0604 van de sectorale documentatie.