119.03 Nieuw minimumloon voor de werklieden die hulpfuncties in de slagerij uitoefenen

22/10/2015

Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16 september 2015 in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren stelt vanaf 1 oktober 2015 nieuwe minimumuurlonen vast voor de arbeiders die hulpfuncties in de slagerij uitoefenen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.