119.02

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Sectoraal akkoord 2021-2022 25/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
02 Bevoegdheid van het paritair comité 24/11/2008 10/06/2007 31/12/2999
0302 Beroepenclassificatie 19/10/2020 01/10/1973 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden 24/06/2019 01/01/2019 31/12/2999
040102 Loonvoorwaarden: ploegenpremie en namiddagpremie 05/01/2022 01/01/2022 31/12/2050
040103 Loonvoorwaarden: premie voor laatavondopeningsuren 09/05/1996 01/09/1971 31/12/2999
040104 Loonvoorwaarden: premie voor nachtarbeid 29/04/1996 01/09/1971 31/12/2999
040105 Loonvoorwaarden: koudepremie 21/12/2005 01/01/2006 31/12/2999
040106 Loonvoorwaarden: dienstjarenpremie 04/07/2001 01/07/1999 31/12/2999
0402 Lonen vanaf 1 januari 2023 05/01/2023 01/01/2023 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 26/11/2021 01/04/2005 31/12/2999
0601 Jaarlijkse premie december 112,20 EUR 05/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
060201 Eenmalige premie 70 EUR (2017) 04/12/2019 01/01/2017 31/12/2017
060202 Eénmalige premie 234 EUR (2019) 11/02/2020 01/01/2019 31/12/2019
060203 Eénmalige premie 130 EUR (2021) 05/01/2022 01/01/2021 31/12/2021
0603 Jaarlijkse premie januari (bedrijven + 50 werknemers) 12/08/2020 01/01/2014 31/12/2999
0604 Jaarlijkse premies 140 EUR en 50 EUR (te indexeren) 29/12/2022 01/01/2016 31/12/2999
0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 18/05/2022 01/01/2021 31/03/2022
070101 Arbeidsduur 14/12/2011 01/01/2003 31/12/2999
070102 Arbeidsduur (verdeling per week) 05/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
070103 Arbeidsduur (werken van vervoer) 21/02/2022 01/11/2021 31/10/2023
070201 Structurele overuren 14/07/2020 01/04/1999 31/10/2021
070204 Niet in te halen overuren op vraag van de werknemers 06/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
070205 Overuren: referteperiode inhaalrust 14/07/2020 01/04/1999
070302 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit) 02/04/2021 18/08/2016 31/12/2050
070501 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen 12/08/2019 10/11/2018 31/12/2999
1004 Eindeloopbaandagen 05/01/2022 01/01/2021 31/12/2022
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 05/01/2022 01/02/2022 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2023 20/02/2023 01/02/2023 31/12/2050
13 Klein verlet 27/08/2021 25/07/2021 31/12/2999
15 Opzeggingstermijn: arbeiders 19/10/2020 16/03/2012 31/12/2013
16 Carenzdag 13/09/2005 01/01/2006 31/12/2013
18 Werkkledij 24/01/2023 01/07/2019 31/12/2050
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 02/04/2021 01/01/2007 31/12/2050
1902 Fonds voor bestaanszekerheid : bijdragen 16/05/2014 01/04/2014 31/12/2999
1903 Risicogroepen 03/05/2023 01/01/2023 30/09/2023
2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid) 18/05/2022 01/01/2022 31/12/2022
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 18/05/2022 01/01/2022 31/12/2022
2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval) 18/05/2022 01/01/2022 31/12/2022
2005 Andere tussenkomsten van het Fonds 03/05/2023 01/01/2023 30/09/2023
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 12/01/2022 01/01/2021 30/06/2023
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep 12/01/2022 01/01/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 12/01/2022 01/01/2021 30/06/2023
2107 Aanvullende vergoeding SWT en gebrek werkgever 29/03/2007 01/04/2005 31/12/2999
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 07/08/2014 01/11/2013 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 04/09/2018 01/01/2015 31/12/2017
23 Syndicale afvaardiging 29/07/2022 23/03/2022 31/12/2050
24 Syndicale vorming 08/06/2020 01/01/2020 31/12/2999
2501 Syndicale premie 26/06/2019 01/01/2019 31/12/2050
2502 Syndicale premie (langdurige werklozen) 20/10/2020 01/01/2019 31/12/2999
2601 Werkzekerheid 01/07/2020 01/07/2019 30/06/2021
2801 Tijdskrediet met motief 15/02/2023 01/07/2021 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 12/01/2022 01/07/2021 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 12/01/2022 01/01/2021 31/12/2050
2804 Tijdskrediet (drempel) 12/01/2022 01/07/2021 31/12/2050
33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad) 19/12/2019 09/09/1954
40 Deeltijdse arbeid 16/01/1992 01/05/1991 31/12/2999
42 Flexi-jobs 13/04/2023 23/04/2023 31/12/2050
45 Onthaal in onderneming 27/10/2016 01/09/1969 31/12/2999
48 Beroepsopleiding 05/01/2022 01/01/2021 31/12/2022
54 Ecocheques 31/08/2020 01/01/2016 31/12/2999