Uitbreiding toepassingsgebied van het PC 119

12/07/2023
In het Belgisch Staatsblad  van 27 juni 2023 verscheen een Koninklijk besluit van 05 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vastelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritaire Comité voor de handel in voedingswaren.
 

Door deze opheffing en overgang, breidt de bevoegdheid van het Pc 119 vanaf 7 juli 2023 uit. Voortaan is het Pc 119 ook bevoegd voor de handel in sigaren, sigaretten, rook-en pruimtabak.

  • Tabaksarbeiders die in dienst zijn vanaf 07/07/2023: vallen onder CP 119.
  • Tabaksarbeiders die vóór 07/07/2023 in dienst zijn genomen: blijven onder de voorwaarden van CP 100 vallen zolang CP 119 geen actie met betrekking tot hen heeft ondernomen.