119 Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht i.v.m. covid-19

03/03/2021

Een nieuwe cao gesloten op 27 januari 2021 in het PC 119 kent aan de arbeiders die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met covid-19 een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe.

Die vergoeding bedraagt 1,6 EUR per dag, voor de werkloosheidsdagen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021, en is ten laste van het Fonds.

De bedrijven die een toeslag op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen geven, waarvan de cumulatie met de vergoeding van het Fonds leidt tot een verhoging van het normale netto maandloon van de arbeider, kunnen dit aan het Fonds melden. De betrokken arbeiders zullen niet in aanmerking komen voor de bovengenoemde aanvullende vergoeding.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 2002 van de sectorale documentatie.

Betrokken sectoren

119.01.00-00.00 , 119.02.00-00.00 , 119.03.00-00.00