119 Verhoging van de vergoedingen voor bestaanszekerheid op 1 januari 2018

11/12/2017

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 betreffende de bestaanszekerheid, moeten de vergoedingen voor bestaanszekerheid verhoogd worden vanaf 1 januari 2018. De dagvergoedingen worden gebracht op 4,20 EUR.

Deze vergoedingen worden door het Waarborg- en sociaal fonds voor de Handel in Voedingswaren toegekend.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 20 van de sectorale documentatie.