119 Tussenkomst van het Sociaal fonds in de kosten van kinderopvang voor 2018 en 2019

16/05/2018

Ter herinnering, volgens het Sectorakkoord voor de jaren 2015-2016, is er een tussenkomst in de kost van de kinderopvang voor de jaren 2016 en 2017 via het sociaal fonds.

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt het dagbedrag voor de tussenkomst voor kinderopvang vanuit het Sociaal Fonds opgetrokken van 1 euro naar 2 euro, met een maximum van 400 euro op jaarbasis per kind en per ouder.

De andere voorwaarden en modaliteiten blijven van toepassing:

  • voor de arbeiders met minimum 12 volledige maanden dienst in het paritair comité 119 en verbonden door een arbeidsovereenkomst op het moment van de opvang van het kind;
  • voor de kinderen van deze arbeiders van 0 tot 3 jaar;
  • opvang in een erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder;
  • 2 EUR per dag effectieve opvang per kind en per arbeider-ouder, op basis van het fiscaal attest, met een maximum van 400 EUR op jaarbasis per kind en per ouder;
  • Indien de voorwaarden vervuld zijn, wordt de tussenkomst toegekend aan elk van de 2 ouders.

De aanvragen zullen ingediend worden bij de werkgevers.

De werkgevers zijn belast met de controle van de toekenningsvoorwaarden, het verzamelen van de bewijsstukken en het overmaken van de volledige aanvraagdossiers bij hun Sociaal Fonds.