119 Nieuwe loonschalen sedert 1 januari 2016

09/05/2016

Een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de omzetting van de ecocheques, gesloten op 17 februari 2016, in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren stelt vanaf 1 januari 2016 nieuwe minimumuurlonen vast voor de arbeiders:

  1. Loonschalen I (ecocheques omgezet in een ander voordeel);
  2. Loonschalen II (loonschalen I + 0,0875 euro/uur).

Samenvatting:

De reeds vóór 1 januari 2016 bestaande ondernemingen die vóór 1 januari 2016 voor het eerst arbeiders in dienst genomen hebben

Ondernemingen opgericht vanaf 1 januari 2016

en

De reeds vóór 1 januari 2016 bestaande ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2016 voor het eerst arbeiders in dienst genomen hebben

CAO van 28/05/2009 tot toekenning van ecocheques

Ondernemings-CAO vóór 30 oktober 2009 > omzetting naar keuze

Geen omzetting > toekenning van ecocheques

CAO van 06/10/2011 : Einde van het systeem van ecocheques

Ondernemingen met een syndicale afvaardiging

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging

Ondernemings-CAO vóór 31 oktober 2011 > omzetting naar keuze

Geen ondernemingsCAO vóór 31 oktober 2011 > suppletieve regeling

Suppletieve regeling

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van 1,08 EUR Indien de maximale waarde voor de maaltijdcheque reeds werd bereikt of er worden in de onderneming geen maaltijdcheques gegeven > verhoging van het uurloon met 0,0875 EUR bruto Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van 1,08 EUR Indien de maximale waarde voor de maaltijdcheque reeds werd bereikt of er worden in de onderneming geen maaltijdcheques gegeven > verhoging van het uurloon met 0,0875 EUR bruto

Loonschalen I

Loonschalen I

Loonschalen I

Loonschalen II

Loonschalen I

Loonschalen II

Loonschalen II

Voor de nieuwe minimumlonen, zie onze sectorale documentatie:

  • Hfdst. 0402 van 119.01 (Handel in voedingswaren);
  • Hfdst. 0402 van 119.02 (Handel in bieren en drinkwaters);
  • Hfdst. 0402 van 119.03 (Technische functies in de slagerij, spekslagerij en penserij).

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.