Jaarlijkse premie betaalbaar in december

28/11/2023

Een jaarlijkse premie wordt  toegekend aan alle arbeiders die minstens één maand dienstprestaties leveren in de loop van het jaar waarin de premie betaald wordt.

De premie wordt betaald in de tweede helft van de maand december.

Zie Hfdst. 0601 van de sectorale documentatie.