Jaarlijkse premie betaalbaar in december

22/11/2022

Een jaarlijkse premie wordt  toegekend aan alle arbeiders die minstens één maand dienstprestaties leveren in de loop van het jaar waarin de premie betaald wordt.

De premie wordt betaald in de tweede helft van de maand december.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0601 van de sectorale documentatie.