119 Eénmalige premie: mogelijkheid tot omzetting vóór 15 oktober 2017

22/08/2017

In december 2017 zal aan de voltijdse werknemers, die in dienst zijn op 30 november 2017, een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 EUR bruto worden toegekend. De premie zal samen met de eindejaarspremie worden betaald. Voor deeltijdse werknemers zal dit voordeel in verhouding tot hun prestaties worden toegekend.

De premie kan uitsluitend via ondernemings-cao, gesloten vóór 15 oktober 2017, worden omgezet in een van de volgende voordelen (limitatieve lijst):

  • Ecocheques: 100 EUR;
  • Geschenkcheques:
    • 35 EUR geschenkcheques en een brutopremie van 37 EUR;
    • 70 EUR geschenkcheques en een brutopremie van 11 EUR.

De ondernemings-cao moet de nadere regels betreffende het alternatieve voordeel bepalen (tijdstip van toekenning en de toekenningsvoorwaarden).

Herinnering aan de vrijstellingsvoorwaarden op sociaal en fiscaal vlak:

  • het totale bedrag van de ecocheques die door de werkgever worden toegekend, mag niet hoger zijn dan 250 EUR per jaar en per werknemer;
  • het totale bedrag van de geschenkcheques die door de werkgever worden toegekend, mag niet hoger zijn dan 35 EUR per jaar en per werknemer, plus 35 EUR per kind ten laste. Bovendien moeten ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

Als vóór 15 oktober 2017 geen cao wordt gesloten, zal de éénmalige premie van 70 EUR in december 2017 aan de arbeiders worden toegekend.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0602 van de sectorale documentatie.