119 Betaling van de éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 samen met de eindejaarspremie 2017

27/11/2017

In december 2017 zal aan de voltijdse werknemers in dienst op 30 november 2017 een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 EUR bruto toegekend worden. De premie zal betaald worden samen met de eindejaarspremie.

De premie kon via ondernemingscao gesloten vóór 15 oktober 2017 omgezet worden.

Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0602 van de sectorale documentatie.