119 Toekenning van een nieuwe bruto jaarpremie omzetbaar voor 15 november 2015

10/09/2015

In het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (P.C. 119) werd op 29 juni 2015 een sectorakkoord voor 2015-2016 gesloten.

We vestigen uw aandacht op de voordelen die in 2016 moeten worden toegekend aan uw werknemers in het kader van deze CAO.

Enveloppe van 0,5% van de brutoloonmassa: 

Toekenning van een bruto jaarpremie van 140 EUR die omgezet kan worden mits akkoord van de syndicale afvaardiging, in één van de volgende voordelen:

  • verhoging van het patronale gedeelte van de maaltijdcheque (0,86 EUR);
  • toekenning van ecocheques (190,40 EUR);
  • storting van een jaarlijks bedrag, exclusief taks, van 174,90 EUR in een groepsverzekeringsplan.

Enveloppe van 0,3% van de loonmassa: 

Toekenning van een bruto jaarpremie van 50 EUR die omgezet kan worden mits akkoord van de syndicale afvaardiging of mits beslissing van de werkgever in de bedrijven zonder syndicale afvaardiging, in één van de volgende voordelen:

  • verhoging van het patronale gedeelte van de maaltijdcheque (0,32 EUR);
  • Toekenning van ecocheques (71,13 EUR);
  • Storting van een jaarlijks bedrag, exclusief taks, van 65,34 EUR in een groepsverzekeringsplan.

Voor de twee enveloppes, bij gebrek aan omzetting vóór 15 november 2015, zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn.

Betaling van de enveloppes

De brutopremie of de gekozen voordelen zullen voor het eerst moeten betaald worden in januari 2016.

De brutopremie, de eco-cheques of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan zullen aan de deeltijdse arbeiders betaald worden in verhouding tot hun prestaties.

Aan de arbeiders met een onvolledig dienstjaar in het voorgaande kalenderjaar, zullen de brutopremie, eco-cheques of groepsverzekeringspremie betaald worden volgens de prorataregeling die bestaat voor de januaripremie.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0604 van de sectorale documentatie.