Jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers

06/12/2023

Toepassingsgebied

Bedrijven met 50 of meer werknemers (berekend op basis van de wetgeving en omzendbrieven betreffende de sociale verkiezingen van de ondernemingsraad)

Jaarlijkse premie 78,54 EUR

Prorata voor deeltijdse werknemers - als de premie van 70 EUR voorzien in de CAO van 27/08/2007 tot toekenning van een jaarlijkse premie in januari niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel

Jaarlijkse premie 165,42 EUR

Prorata voor deeltijdse werknemers -als de premie van 150 EUR voorzien in de CAO van 27/08/2007 tot toekenning van een jaarlijkse premie in januari niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel

Betaling

Januari

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0603 van de sectorale documentatie.