480103 Sectoraal model van opleidingsplan

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 04/08/2014
Geldig vanaf: 01/01/2014

  • In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 18 december 2003 een CAO gesloten  inzake een sectoraal model van opleidingsplan (nr. 119885/CO/118).
  • Het praktisch verloop van dit opleidingsplan en de daarbij betrokken partijen werden opgenomen in een latere CAO van 9 november 2021 (nr. 169120).

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 18 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten inzake het sectoraal model van opleidingsplan.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nr. 119885/CO/118.  Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014.

Deze laatste werd aangevuld door een CAO van 9 november 2021 betreffende de permanente vorming gesloten in paritair comité 118 voor de voedingsnijverheid (nr. 169120/CO/118). De CAO van 18 december 2013 (nr. 119885/CO/118) en het daarin vervatte model blijft dus geldig. 

1. Toepassingsgebied

Deze CAO is van toepassing op werkgevers en arbeiders van de voedingnijverheid, met uitzondering van de sector van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen (...) en verbruikszalen bij een banketbakkerij. 

2. Organisatie rond vorming

  • Verplichting tot opstelling van een opleidingsplan voor ondernemingen met 20 werknemers waarbij overleg met de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging verloopt. 
  • Het opleidingsplan hecht bijzondere aandacht aan risicogroepen en ziet toe op ruime participatie van alle werknemersgroepen.

 

Voor bijkomende inlichtingen, verwijzen we u graag door naar de tekst van de CAO zelf (nr. 169120/CO/118).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/11/2021
Registratienr
169120
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/12/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Buiten bereik
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Permanente vorming
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
29/06/2022
Keywords
AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, OPLEIDINGSPREMIE
Tekst aangepast op
24/12/2021

Datum CAO
18/12/2013
Registratienr
119885
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
sectoraal model van opleidingsplan
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/07/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
07/01/2015
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2014 31/12/2999 480103 Sectoraal model van opleidingsplan