44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 26/11/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven voor de jaren 2020 en 2021.

Elke werkgever uit de privésector die ten minste 50 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het voorgaande jaar, moet jongeren van minder dan 26 jaar in dienst nemen ten belope van 3% voor de profitsector en 1,5% voor de non-profitsector.

Sommige sectoren zijn van deze verplichting vrijgesteld door de minister van Werk.

Op 12 november 2020 werd een ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid genomen (B.S. 26 november 2020).

Dit ministerieel besluit voorziet voor de jaren 2020 en 2021 in de vrijstelling van de verplichting om jongeren aan te werven.

Artikel 1

De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.


Historiek
01/01/2022 31/12/2023 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2020 31/12/2021 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2016 31/12/2017 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2014 31/12/2015 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2012 31/12/2013 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2010 31/12/2011 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2008 31/12/2009 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2006 31/12/2007 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2005 31/12/2005 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven