44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 06/08/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

Ministerieel besluit 27/07/2012 (BS 06/08/2012)

Voor de jaren 2012 en 2013: vrijstelling van de verplichting om jongeren met startbaanovereenkomst aan te werven

De wet ter bevordering van de werkgelegenheid van 24 december 1999 voorziet dat de ondernemingen die ten minste 50 werknemers tewerkstellen nieuwe werknemers met een startbaanovereenkomst moeten aanwerven.

Op 27 juli 2012 werd een ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid genomen (BS van 06/08/2012). 

Dit ministerieel besluit voorziet voor de jaren 2012 en 2013 in de vrijstelling van de verplichting om jongeren met startbaanovereenkomst aan te werven.

Wij geven U hierna de tekst van het ministerieel besluit.

Artikel 1

De ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid of van het Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid vallen worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

Artikel 2

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

 


Historiek
01/01/2022 31/12/2023 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2020 31/12/2021 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2016 31/12/2017 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2014 31/12/2015 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2012 31/12/2013 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2010 31/12/2011 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2008 31/12/2009 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2006 31/12/2007 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2005 31/12/2005 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven