44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 06/07/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2017

Ministerieel besluit 30/06/2016 (BS 206/07/2016)

Voor de jaren 2016 en 2017: vrijstelling van de verplichting om jongeren met startbaanovereenkomst aan te werven

De wet ter bevordering van de werkgelegenheid van 24 december 1999 voorziet dat de ondernemingen die ten minste 50 werknemers tewerkstellen nieuwe werknemers met een startbaanovereenkomst moeten aanwerven.

Op 30 juni 2016 werd een ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid genomen (BS van 06/07/2016). 

Dit ministerieel besluit voorziet voor de jaren 2016 en 2017 in de vrijstelling van de verplichting om jongeren met startbaanovereenkomst aan te werven.

Wij geven U hierna de tekst van het ministerieel besluit.

Artikel 1

De ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ( PC 118) en voor de bedienden onder het Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.
 

Artikel 2

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.


Historiek
01/01/2022 31/12/2023 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2020 31/12/2021 44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven
01/01/2016 31/12/2017 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2014 31/12/2015 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2012 31/12/2013 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2010 31/12/2011 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2008 31/12/2009 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2006 31/12/2007 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven
01/01/2005 31/12/2005 44 Vrijstelling van de verplichting om nieuwe werknemers met startbaanovereenkomst aan te werven