410101 Uitzendarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 27/05/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2021

Deze sector heeft regels inzake uitzendarbeid voorzien.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 5 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende uitzenarbeid (n° 155150/CO/118).

1. Voorwaarden

De uitzenarbeid slecht is toegestaan wegens één van de vier motieven voorzien in de wetgeving:

  • de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer;
  • de tijdelijke vermeerdering van werk;
  • de uitvoering van een uitzonderlijk werk;
  • de invulling van een vacante betrekking (instroom).

Een normaal gebruik van uitzenarbeid moet gebaseerd zijn op één van deze vier motieven, met voorafgaandelijk respect voor de informatie- en raadplegingsprocedures die voorzien zijn.

De volgende situaties nite stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

  • excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers);
  • langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht;
  • oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.

2. Procedure

De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:

  • per werkpost;
  • per motief;
  • per duur.

Het afsluiten van dagcontracten beperkt moet zijn tot het strikt noodzakelijke en gerechtvaardigd (bewezen) moet zijn door een dwingende noodzaak van flexibiliteit. Het afsluiten van dagcontracten kan enkel na overleg, en na akkoord van de vakbondsafvaardiging.

De gelijkstelling van de tewerkstellingsperiode als uitzendkracht in dezelfde onderneming wordt aangeraden voor de voordelen gelinkt aan anciënniteit in dezelfde onderneming.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/09/2019
Registratienr
155150
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/10/2019
Registratiedatum
14/11/2019
Onderwerp
uitzendarbeid
BS Bericht van neerlegging
25/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
08/01/2021
Keywords
LONEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKING PARITAIR COMITÉ

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 410101 Uitzendarbeid
01/01/2022 30/09/2023 410101 Uitzendarbeid
01/01/2019 31/12/2021 410101 Uitzendarbeid
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Uitzendarbeid