40 Deeltijdse arbeid - Annualisering

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 12/08/2002
Geldig vanaf: 01/07/2001

De referteperiode bij deeltijds variabel werk waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleeft, werd in deze sector gebracht op 12 maanden

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 16 november 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de annualisering van de deeltijdse arbeid (nr. 60863/CO/118).

1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

2. Annualisering van de deeltijdse arbeid

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de reglementering inzake arbeidsovereenkomsten en i.h.b. de bepaling rond deeltijds variabel werk.

Indien de arbeidsovereenkomst een variabele deeltijdse arbeidsregeling inhoudt, dient de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur gemiddeld gerespecteerd te worden over een periode van 12 maanden.

Deze periode van 12 maanden loopt in principe van 1 januari tot 31 december, tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement.

3. Geldigheid

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de annualisering van de deeltijdse arbeid, geregistreerd onder het nummer 58.073/CO/118.

 

Commentaar: Voor de algemene regels over de arbeidsduur, zie onze hoofdstukken 7.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/11/2001
Registratienr
60863
Geldig van
01/07/2001
Geldig tot
31/12/2050
Neerleggingsdatum
18/12/2001
Registratiedatum
30/01/2002
Onderwerp
annualisering van de deeltijse arbeid
BS Bericht van neerlegging
13/02/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/09/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
22/10/2003
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
01/07/2001 31/12/2050 40 Deeltijdse arbeid - Annualisering
01/06/2001 30/06/2001 40 01 Deeltijdse arbeid
01/01/1991 31/05/2001 40 01 Deeltijdse arbeid