33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 19/12/2019
Geldig vanaf: 15/09/1954

Dit paritair comité heeft een model van huishoudelijk reglement opgesteld (ondernemingsraad).

Om geldig te kunnen functioneren moet de ondernemingsraad beschikken over een huishoudelijk reglement (HR).

Dit paritair comité heeft een model van huishoudelijk reglement opgesteld.

De ondernemingsraad die voor het eerst wordt opgericht, dient een huishoudelijk reglement op te stellen. De ondernemingsraad moet zich bij het opstellen, wijzigen of aanpassen van het huishoudelijk reglement laten leiden door het model huishoudelijk reglement zoals dat in het paritair comité werd opgesteld. Dit model mag aangepast worden aan de specifieke noden van de onderneming op voorwaarde dat het nieuwe reglement minstens de wettelijke bepaalde punten bevat (art. 22 § 3 van de Wet van 20 september 1948).

Bron: in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 15 december 1953 een beslissing getroffen tot vaststelling van het model-huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraad (KB 24 juli 1954, BS 5 september 1954).

Sectoraal huishoudelijk reglement: klik hier.


Historiek
15/09/1954 31/12/2999 33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad)