30 Industrieel leerlingwezen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 18/12/2019
Geldig vanaf: 01/08/2016

Het industrieel leerlingwezen wordt niet meer beheerd door de FOD WASO via paritaire leercomités maar door de gemeenschappen:

  • Vlaamse Gemeenschap: de industriële leerovereenkomst  is afgeschaft sinds 1 september 2016.
  • Franse Gemeenschap: voor meer informatie zie OFFA .
  • Duitstalige Gemeenschap: voor meer informatie zie IAWM.

Sinds 1 augustus 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van het industrieel leerlingwezen niet meer bij de FOD WASO via paritaire leercomités maar bij de Gemeenschappen.

1. Vlaamse Gemeenschap

De industriële leerovereenkomst  is afgeschaft sinds 1 september 2016.

Sinds 1 september 2016 kunnen er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten afgesloten worden. De overeenkomsten die vóór deze datum afgesloten zijn, blijven lopen tot hun einddatum onder de oude reglementering.

2. Franse Gemeenschap

De industriële leerovereenkomst blijft nog bestaan.

Sinds 1 augustus 2016 zijn de bevoegdheden van de paritaire leercomités overgenomen door sectorale commissies (CAI-commissies, Commission Contrat apprentissage industriel), waarvoor het administratieve beheer bij de OFFA (Office Francophone de la formation en alternance) zit.

3. Duitstalige Gemeenschap

De industriële leerovereenkomst blijft nog bestaan.

De bevoegdheden van de paritaire leercomités zijn overgeheveld naar sectorale commisies voor industriële leerovereenkomsten. Het IAWM (Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand) neemt de rol van de NAR over.


Historiek
01/08/2016 31/12/2050 30 Industrieel leerlingwezen