2301 Statuut van de syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2009
Geldig vanaf: 04/05/2009

Oprichting:

Een syndicale afvaardiging kan opgericht worden in de ondernemingen die 25 werknemers tewerk stellen.

 • In de ondernemingen die tussen de 20 en 75 arbeiders tewerkstellen, dient minstens de helft van de arbeiders aangesloten te zijn bij een van de representatieve werknemersorganisaties.
 • In de ondernemingen die meer dan 75 arbeiders tewerkstellen, dient minstens 1/3 van de arbeiders aangesloten te zijn bij een van de representatieve werknemersorganisaties.

   In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 4 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (nr. 95408/CO/118).

  1. Oprichting

  Een syndicale afvaardiging kan opgericht worden in de ondernemingen die 25 werknemers tewerk stellen.

  • In de ondernemingen die tussen de 20 en 75 arbeiders tewerkstellen, dient minstens de helft van de arbeiders aangesloten te zijn bij een van de representatieve werknemersorganisaties.
  • In de ondernemingen die meer dan 75 arbeiders tewerkstellen, dient minstens 1/3 van de arbeiders aangesloten te zijn bij een van de representatieve werknemersorganisaties.

  2. Samenstelling

  Het aantal mandaten bedraagt, in functie van het aantal arbeiders van de ondememing, ongeacht het totaal aantal werknemers:

  Aantal tewerkgestelde arbeiders Aantal leden van de syndicale afvaardiging
  20 tot 75 2
  76 tot 150 3
  151 tot 300 4
  301 tot 500 5
  501 tot 1000 6
  1001 tot 2000 8
  2001 en + 10

  3. Werking

  • De vraag tôt oprichting van een syndicale afvaardiging moet per aangetekende brief ingediend worden bij de ondernemingshoofden door minstens één werknemersorganisatie, na overleg met de andere werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité. Kopie van de aanvraag dient bezorgd te worden aan de representatieve werkgeversorganisaties die in het paritair comité zetelen.
  • In de aanvraag moet verklaard worden, dat het aantal georganiseerden het niveau bereikt.
  • In de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen dienen de werknemersorganisaties gelijktijdig met de aanvraag tôt instelling van een syndicale delegatie, de namen van de kandidaatsyndicaal afgevaardigden in bij de voorzitter van het P.C.
  • In ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen beschikt de werkgever over een termijn van 14 kalenderdagen om de installatie van een syndicale afvaardiging te betwisten door middel van een aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité. Deze termijn neemt een aanvang de eerste kalenderdag na het ontvangen van het aangetekend schrijven.
  • Indien de werkgever de installatie van de syndicale delegatie betwist, dan beschikt de voorzitter van het P.C. over 30 kalenderdagen om een référendum bij het arbeiderspersoneel te organiseren. Deze termijn neemt een aanvang de eerste kalenderdag na het ontvangen van de aangetekende brief van de werkgever gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité.

  4. Bescherming

  De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

  Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

  Datum CAO
  10/07/2009
  Registratienr
  95408
  Geldig van
  04/05/2009
  Geldig tot
  31/12/2050
  Neerleggingsdatum
  15/07/2009
  Registratiedatum
  29/10/2009
  Onderwerp
  statuut van de syndicale afvaardiging
  BS Bericht van neerlegging
  10/11/2009
  Algemeen verbindend verklaring
  -
  Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
  13/06/2010
  Gepubliceerd in het B.St. van
  17/08/2010
  Keywords
  OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

  Historiek
  01/07/2005 30/06/2007 2301 Statuut van de syndicale afvaardiging
  04/05/2009 31/12/2050 2301 Statuut van de syndicale afvaardiging
  01/07/2007 03/05/2009 2301 Statuut van de syndicale afvaardiging
  01/07/2005 30/06/2007 2301 23 Statuut van de syndicale afvaardiging
  01/07/2003 31/12/2004 2301 Statuut van de syndicale afvaardiging