2005 Andere tussenkomsten van het Fonds

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 13/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2024

Tussenkomst: kinderopvang

Bedrag: 5 EUR/ dag, 250 EUR/kwartaal, 1000 EUR/jaar per kind en per kalenderjaar

Betaling: door het Fonds

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 23 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de kinderopvangtoeslag (nr. 184105/CO/118).

1. Uitkering

Vanaf 1 januari 2023 hebben de arbeiders recht op een tussenkomst in de kosten van kinderopvang, ten laste van het Fonds voor de Voedingsnijverheid.

Voor de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een
banketbakkerij is deze tussenkomst ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2. Voorwaarden

De toeslag wordt één maal per jaar betaald op basis van de opvangkosten gemaakt het jaar voordien.

De toeslag wordt een eerste keer betaald in 2024 op basis van de opvangkosten gemaakt in 2023.

De toeslag wordt toegekend voor alle begonnen opvangdagen waarvoor een fiscaal attest kan worden voorgelegd. Het moet gaan om een erkend kinderdagverblijf (Kind & Gezin, ONE of de Duitstalige gemeenschap) of een erkende (naschoolse) opvang voor kinderen tot en met 12 jaar.

Arbeiders die in het buitenland wonen en in België werken, hebben recht op de tussenkomst voor gelijkaardige opvanginitiatieven.

Het recht op bijdrage loopt tot en met het kalenderjaar waarin het kind 12 jaar wordt

Om in aanmerking te komen moet de arbeider die in het jaar waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd, minstens 1 dag werkzaam geweest zijn onder PC 118, ongeacht het arbeidsregime. Dagen van ziekte worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.

3. Bedrag en duur

De tussenkomst bedraagt 5 EUR bruto per begonnen opvangdag en per kind dat in de opvang verblijft.  Per kwartaal met minstens een dag tewerkstelling onder PC 118, heeft de arbeider recht op maximum 250 EUR per kind. Het bedrag is beperkt tot maximum 1000 EUR per kind en per kalenderjaar.

Als beide ouders in de sector werken en in aanmerking komen, hebben ze voor hetzelfde kind allebei recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Ze moeten dan elk afzonderlijk een aanvraag doen en zullen elk deze bijdrage ontvangen.

4. Modaliteiten

De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de arbeiders naargelang het geval bij het Waarborg en Sociaal Fonds Arbeiders Voedingsnijverheid of het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Het recht op de tussenkomst verjaart 3 jaar na het einde van het jaar waarop deze betrekking heeft.

Laattijdige aanvragen die in 2023 binnenkomen met vraag tot terugbetaling van opvangkosten gemaakt in de jaren vóór 2023, worden behandeld :

  • voor de opvangkosten gemaakt in 2019 en 2020 " volgens de CAO van 11 februari 2020 betreffende de kinderopvangtoeslag, gesloten in het Paritair Comité 118 voor de voedingsnijverheid en geregistreerd onder het nummer 157623/CO/118 (KB 26/06/20 - BS04/08/20).
  • voor de opvangkosten gemaakt in 2021 en 2022 volgens de CAO van 18 januari 2022 betreffende de kinderopvangtoeslag, gesloten in het Paritair Comité 118 voor de voedingsnijverheid en geregistreerd onder het nummer 173499/CO/118 (KB 08/01/2023 - BS27/03/2023).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/10/2023
Registratienr
184105
Geldig van
01/01/2024
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/11/2023
Registratiedatum
24/11/2023
Onderwerp
Kinderopvangtoeslag
BS Bericht van neerlegging
12/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2024
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN
Tekst aangepast op
13/12/2023

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2022 31/12/2023 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2020 31/12/2021 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds