1603 Medisch attest

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 29/11/2018
Geldig vanaf: 13/11/2018

Indien de werkgever van de arbeiders die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen een medisch onderzoek, zijn de terugbetaling ten laste van de werkgever.

1. Toepassingsgebied

Heeft betrekking op arbeiders die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen. En meer bepaald in het kader van de levensmiddelenhygiëne.

2. Modaliteiten

  • Indien de werkgever vernoemde arbeiders een medisch attest verwacht is de tijd die wordt besteed aan het medisch onderzoek van de arbeider tijdens de werkuren betaald als arbeidstijd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.
  • Als de medisch onderzoek van de arbeider uitzonderlijk plaatsvindt buiten de werkuren, zal de werkgever instaan voor de gedane kosten, die forfaitair worden geraamd op 1 uur loon, bovenop de terugbetaling van het doktersbezoek en eventuele technische prestaties. Deze kosten zijn eigen aan de werkgever en de terugbetaling ervan is bijgevolg niet onderworpen aan de RSZ noch aan de belastingen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/11/2018
Registratienr
149218
Geldig van
13/11/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/11/2018
Registratiedatum
28/11/2018
Onderwerp
medisch attest voor personen die rechtstreeks contact komen met levensmiddelen
BS Bericht van neerlegging
18/12/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/01/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
07/02/2019
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
13/11/2018 31/12/2050 1603 Medisch attest
11/10/2017 12/11/2018 1603 1802 Medisch attest
01/01/2016 10/10/2017 1603 1802 Medisch attest