1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 09/02/2024
Geldig vanaf: 01/02/2024

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Op 1 februari 2024 werd de prijs van de treinkaarten van de NMBS verhoogd. Bijgevolg werd vanaf die datum ook de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor openbaar vervoer en privévervoer verhoogd.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst.1201.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/02/2024 31/12/2050 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024
01/02/2023 31/01/2024 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2023
01/02/2022 31/01/2023 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2022
01/02/2021 31/01/2022 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2021
01/02/2020 31/01/2021 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2020
01/01/2020 31/01/2020 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 januari 2020
01/02/2019 31/12/2019 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2019
01/02/2018 31/01/2019 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2018
01/02/2017 31/01/2018 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2017
01/02/2016 31/01/2017 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2016
01/02/2014 31/01/2016 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2014
01/02/2013 31/01/2014 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2013
01/02/2012 31/01/2013 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2012
01/02/2011 31/01/2012 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2011
01/02/2009 31/01/2011 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2009
01/02/2008 31/01/2009 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2008
01/02/2007 31/01/2008 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2007