1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 14/02/2024
Geldig vanaf: 01/02/2024

Openbaarvervoer:

 • Trein: gemiddeld 80 % van het treinkaarttarief
 • Andere:
  • prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat:  gemiddeld 80 % van het treinkaarttarief;
  • prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand: 80 % van de effectief door de werknemer betaald prijs zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor een afstand 7 km.

Privévervoer:

 • Loonplafond: neen
 • Minimale afstand: 1 km
 • Bedrag: gemiddeld 80 % van de treinkaart voor eenzelfde afstand

Fiets:

 • Bedrag: 0,27 EUR/km

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 23 januari 2024 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders (nr. 185870/CO/118).

1. Vervoer per spoorwegen

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de treinkaarttarieven van de NMBS. de bijdrage bedraagt gemiddeld 80% van het treinkaarttarief.

Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

2. Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten:

 • wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van treinkaarttarieven van de NMBS. De bijdrage bedraagt gemiddeld 80% van het treinkaarttarief.
 • wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor een afstand van 7 km.

Deze prijzen zullen jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

3. Verplaatsingen met de fiets

Werknemers die zich volledig of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, ontvangen vanaf 1 februari 2024 een fietsvergoeding van 0,27 EUR per afgelegde kilometer (heen en terug, van en naar het werk), voor de volledige afstand.

Onder het begrip 'fiets' verstaan we drie types:

 • het rijwiel;
 • het gemotoriseerd rijwiel;
 • de speed pedelec.

De vergoeding is een fietsvergoeding en geen  bromfietsvergoeding. Zij is ook niet van toepassing op de werknemers die zich te voet naar het werk begeven.

4. Andere verplaatsingsmiddelen

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van het barema opgenomen in bijlage 2 van deze cao, geldend vanaf 1 februari 2024, op voorwaarde dat de afstand volgens de korte weg tussen het vertrekpunt en het aankomstpunt minstens 1 kilometer bedraagt.

Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. Deze aanpassing brengt het bedrag van de tussenkomst van de werkgever elk jaar op gemiddeld 80% van de prijs van de treinkaart voor eenzelfde afstand.

In geval van carpooling, bedraagt de bijdrage van de werkgever voor de chauffeur evenveel als de tussenkomst voor vervoer per spoorwegen.

5. Terugbetaling

De terugbetaling van de vervoerkosten moet minstens eenmaal per maand geschieden.

De gunstigere blijven toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerkosten op het vlak van de onderneming behouden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/01/2024
Registratienr
185870
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
25/01/2024
Registratiedatum
02/02/2024
Onderwerp
Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders
BS Bericht van neerlegging
20/02/2024
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
04/02/2024

Historiek
01/02/2024 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/02/2023 31/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/02/2022 31/01/2023 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/02/2021 31/01/2022 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2020 31/01/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/02/2019 31/12/2019 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2017 31/01/2019 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2016 31/01/2017 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2014 31/01/2016 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2013 31/01/2014 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2012 31/01/2013 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2011 31/01/2012 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/02/2009 31/01/2011 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2006 31/01/2009 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2006 31/12/2005 1201 12 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2006 31/12/2005 1201 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/06/2001 31/12/2005 1201 12 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/01/2001 31/12/2001 1201 12 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten
01/06/1999 31/12/2000 1201 12 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten