070204 Niet in te halen overuren op vraag van de werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 03/11/2017
Geldig vanaf: 01/02/2017

Toepassingsgebied: arbeiders.

Niet in te halen overuren op vraag van de werknemers: 130/143 uren.

Procedure: cao of arbeidsreglement.

1. Algemeen

Indien de werknemer overuren presteert als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of in geval van arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist, kan hij vragen een deel van die overuren niet te moeten inhalen. Men spreekt dan van een krediet aan niet in te halen overuren op vraag van de werknemer.

Sinds 1 oktober 2013 kan het aantal overuren waarvoor de werknemer kan vragen niet in te halen als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid 91 uren per kalenderjaar bedragen.

Een CAO kan het aantal uren van 91 naar maximum 130/143 brengen.

2. PC 118

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 22 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de modernisering van de arbeidsduur (nr. 142270/CO/118).

2.1. Interne grens en quotum van overuren waarvoor de arbeider kan afzien van inhaalrust

130 uren of 143 uren:

  • ondernemingen waar reeds een akkoord bestond waardoor de grenzen worden verhoogd tot 130 uren, kunnen deze grenzen onmiddellijk verhoogd worden tot 143 uren;
  • ondernemingen waar er nog geen dergelijk akkoord bestond, kunnen de grenzen in een eerste fase verhoogd worden tot 130 uren en in een tweede fase tot 143 uren (indien blijkt dat de verhoging tot 130 uren niet aan de arbeidsorganisatorische noden van het bedrijf voldoet).

2.2. Procedure

Indien er een vakbondsafvaardiging bestaat: CAO gesloten met alle in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde organisaties.

Bij ontstentenis van een bevoegde vakbondsafvaardiging:

  • CAO.
  • Tot 30 juni 2017: door een wijziging van het arbeidsreglement.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/09/2017
Registratienr
142270
Geldig van
01/02/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
28/09/2017
Registratiedatum
27/10/2017
Onderwerp
modernisering van de arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
09/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
17/04/2018
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Historiek
01/02/2017 31/12/2050 070204 Niet in te halen overuren op vraag van de werknemers
01/07/2015 31/01/2017 070204 070303 Verhoging van interne grens en quotum overuren niet om te zetten in inhaalrust
01/01/2014 30/06/2015 070204 070303 Verhoging van interne grens en quotum overuren niet om te zetten in inhaalrust