060103 Jaarlijkse bruto premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 11/07/2017
Geldig vanaf: 01/01/2021

Toepassingsgebied: werkgevers en arbeiders van de voedingsnijverheid.

Voorwaarden: minstens 1 maand dienst in de onderneming hebben.

Uitsluiting:

  • de arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten hebben tijdens het eerste dienstjaar;
  • de arbeiders die worden ontslagen om dringende reden.

Bedrag: 55 EUR - 1/12 per maand effectief gepresteerde dienst.

Datum van betaling: in december, zoals de eindejaarspremie.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 13 juni 2017 betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 (nr. 157622/CO/118). Deze werd verlegd door de CAO van 10 december 2019 (n° 157622/CO/118) die voor onbepaalde duur werd gesloten.

De brutopremie van 80 EUR is niet meer van toepassing (laatste toekenning: december 2019).

De brutopremie van 55 EUR blijft daarentegen behouden door de cao van 10 december 2019 volgens dezelfde modaliteiten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2019
Registratienr
157622
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/02/2020
Registratiedatum
11/03/2020
Onderwerp
Loonprogrammatie 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
29/07/2020
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Datum CAO
13/06/2017
Registratienr
140181
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
20/06/2017
Registratiedatum
06/07/2017
Onderwerp
loonprogrammatie 2017-2018
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/12/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
05/01/2018
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
01/01/2021 31/12/2050 060103 Jaarlijkse bruto premie
01/01/2017 31/12/2020 060103 Jaarlijkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2017-2018