060102 Jaarlijkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2015-2016

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 16/12/2015
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2019

Psc 118.01 tot psc 118.22 :

 • de ondernemingen die uiterlijk op 31 december 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, kunnen zelf bepalen hoe deze enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend ;
 • indien dergelijke cao niet vóór 31 december 2015 werd gesloten in de onderneming, toekenning van de jaarlijkse brutopremie.

Psc 118.03 :

 • Grote bakkerijen en banketbakkerijen:

  • indien op 31 december 2015 geen ploegenpremie bestaat, wordt de 0,3% gebruikt om een ploegenpremie van 0,10 EUR/uur in te stellen;

  • indien de bestaande ploegenpremie op 31 december 2015 0 tot 0,10 EUR/uur bedraagt, is het percentage onderhandelbaar;

  • indien de bestaande ploegenpremie op 31 december 2015 gelijk is aan of hoger is dan 0,10 EUR/uur is de 0,3% onderhandelbaar.

Indien dergelijke cao niet vóór 31 december 2015 werd gesloten in de onderneming, toekenning van de jaarlijkse brutopremie.

 • Kleine bakkerijen en banketbakkerijen: geen vrije bepaling van de 0,3% van de loonmassa via een bedrijfs-cao. Toekenning van de jaarlijkse brutopremie.

Bedrag: 80 EUR - 1/12 per maand effectief gepresteerde dienst (zal nog een laatste keer moeten betaald worden tegen 25/12/2019, overeenkomstig met de loonprogrammatie 2019-2020).Toekenningsvoorwaarden: minstens 1 maand dienst in de onderneming hebben.Betalingsdatum: in december.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid  werd op 15 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 (nr. 130431/CO/118). Zij werd door de cao van 10 december 2019 aangevuld (nr. 157622/CO/118).

1. Bedrijfsonderhandelingen

Mits het sluiten van een cao, wordt een enveloppe van 0,3% van de loonmassa toegekend, te gebruiken met respect voor het wettelijk kader voor de onderhandelingen 2015-2016.

Deze maatregel is niet van toepassing op:

 • de kleine bakkerijen en banketbakkerijen;
 • de grote bakkerijen en banketbakkerijen zonder ploegenpremie van minimum 0,10 EUR/uur of een gelijkwaardig voordeel op 31 december 2015.

2. Brutopremie

In de bedrijven die geen toepassing sluiten de cao ten laatste op 31 december 2015, wordt een jaarlijkse brutopremie van 80 EUR toegekend vanaf 1 januari 2016, volgens de modaliteiten bepaald in de cao van 18 december 2013 (n° 119881/CO/118).

Deze maatregel is niet van toepassing op de grote bakkerijen en banketbakkerijen zonder ploegenpremie van minimum 0,10 EUR/uur of een gelijkwaardig voordeel op 31 december 2015.

Loonprogrammatie 2019-2020:

Deze brutopremie van 80 EUR zal, in de ondernemingen waar deze niet is omgezet in een ander voordeel, nog een laatste keer moeten betaald worden tegen 25 december 2019, conform de modaliteiten uit de loonprogrammatie 2015-2016. Nadien wordt de bruto premie omgezet op 1 januari 2020 in een verhoging van het reële loon met 0,04 EUR, tenzij anders overeengekomen in een ondernemingscao(1). Deze forfaitaire verhoging van 0,04 EUR is niet cumuleerbaar met de forfaitaire verhoging van 0,04 EUR voor de minimumlonen.

(1) Mits het sluiten van een ondernemingscao uiterlijk op 31 december 2019, wordt de enveloppe van 1,1% toegekend, te gebruiken met respect voor het kader voor de onderhandelingen 2019-2020.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/09/2015
Registratienr
130431
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
15/10/2015
Registratiedatum
08/12/2015
Onderwerp
loonprogrammatie
BS Bericht van neerlegging
16/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/07/2016
Keywords
LONEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID

Datum CAO
10/12/2019
Registratienr
157622
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/02/2020
Registratiedatum
11/03/2020
Onderwerp
Loonprogrammatie 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
29/07/2020
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/01/2016 31/12/2019 060102 Jaarlijkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2015-2016