02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 25/03/2010
Geldig vanaf: 01/04/2010

Bevoegdheid: werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten

RSZ-kentegal:

 • 058 voor de werkgevers van de kleine bakkerijen en banketbakkerijen: het zijn de ambachtelijke bakkerijen en consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij (118.03);       
 • 258 voor de werkgevers van de grote bakkerijen en banketbakkerijen : het zijn de industriële bakkerijen/banketbakkerijen (118.03/118.05);
 • 848 voor de werkgevers van de suikernijverheid en bijproducten (118.06);
 • 051 voor de werkgevers in de groente- (118.09) en fruitnijverheid (118.10) die geen bijdrage verschuldigd zijn aan het fonds voor bestaanszekerheid;
 • 052 voor de werkgevers in de groente- (118.09) en fruitnijverheid (118.10) die wél een bijdrage verschuldigd zijn aan het fonds voor bestaanszekerheid;
 • 048 voor alle andere werkgevers in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1973 verscheen het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. Het werd gewijzigd door:

 • een K.B. van 7 juli 1997, gepubliceerd in het B.S. van 20 augustus 1997;
 • een K.B. van 20 september 1999, gepubliceerd in het B.S. van 1 oktober 1999;
 • een K.B. van 07 mei 2007, gepubliceerd in het B.S. van  31 mei 2007.

1. Bevoegdheid

Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten de volgende bedrijfssectoren:

 • maalderij, roggebloem; bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen;
 • industriële broodbakkerijen en kleinbakkerijen, kleinbanketbakkerij, consumptiesalons bij een kleinbanketbakkerij;
 • maïsstijfsel- en rijststijfselfabrieken, glucose-, aardappelmeel- en maïsmeelfabrieken; koekjes- en beschuitfabrieken, industriële banketbakkerijen, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas;
  suikerfabrieken, fabrieken van inuline en fructose op basis van cichoreiwortels, suikerraffinaderijen, kandijsuikerfabrieken, invertsuiker, citroenzuur;
 • distilleerderijen, gistfabrieken;
 • brouwerijen, brouwerijdepots ook al zijn het juridische gescheiden eenheden, mouterijen;
  drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en vruchtenwijn, likeurstokerijen, aperitieven, fruitstokerijen;
  groentenconserven, gedroogde groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge groenten, bevroren en diepgevroren groenten, schoonmaken of bereiden van verse groenten;
 • jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, gekonfijt fruit, pectine, bevroren en diepgevroren fruit, stroopfabrieken;
 • vleesconserven, worsten, gezouten vlees, gerookt vlees, vleesderivaten, werkhuizen voor het uitsnijden van vlees, vetsmelterijen, darmfabrieken, bewerken en behandelen van rauwe en droge darmen, sorteren en plakken inbegrepen, slachthuizen, pluimveeslachterijen, pluimveeconserven;
 • melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijsfabrieken, roomijsfabrikanten;
  olie- en margarinefabrieken;
 • chocolade- en suikerwerkfabrieken, suikerbakkers, broodsmeersel; kunstijs, koelhuizen;
  visconserven, verduurzaamde en diepgevroren vis, haringrokerijen; koffiebranderijen, bereiding van poederkoffie, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen;
 • zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen;
 • dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soep en allerhande bereidingen;
 • veevoeders : gewoon, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken,groenvoedermeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, voeder van dierlijke oorsprong voor vee zoals beendermeel, bloed, vis, visafval, drogerijen van veevoederproducten;
 • reinigen van granen;
 • bereiding van croquetten en vooraf gebakken frieten;
 • bereiding van "chips"; voeder voor huisdieren (petfoods);
 • laboratoria van Belgische voedingsnijverheden of voedingsnijverheden waarvan de productie in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden;
 • de depots en/of handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden of van voedingsnijverheden waarvan de productie in het buitenland is gelegen op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie of- handelsactiviteit, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden; destructiebedrijven;
 • coördinatiecentra opgericht met toepassing van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, die een groep vormen met één of meerdere andere vennootschappen waarvan de activiteit hoofdzakelijk tot de voedingsnijverheid behoort.

Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit.

2. Commentaar

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid bevoegd is voor uw onderneming. Wij herinneren u eraan dat dit paritair comité uitsluitend bevoegd is voor arbeiders.

In dit paritair comité onderscheidt men traditioneel een twintigtal subsectoren, gaande van de sector van de maalderijen en ondernemingen van roggebloem (118.01) tot en met de sector van de veevoedernijverheid (118.20). Sommige van die subsectoren worden nog eens verder onderverdeeld; b.v. in de subsector van de zuivelproducten (118.12) onderscheidt men de melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken en ondernemingen van melkproducten (118.12.01) van de industriële roomijsondernemingen (118.12.02) en de ondernemingen van gesmolten kaas (118.12.03). Het betreft evenwel geen paritaire subcomités opgericht bij koninklijk besluit. Indien de Dienst van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een advies uitbrengt nopens het bevoegde paritair comité en besluit tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, dan zal die nooit een subsector aanduiden. Het preciseren van de subsector behoort bijgevolg tot de taken van het paritair comité zelf.

Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid is bevoegd voor de activiteit van ijsbereider met artisanale bereiding van ijs. De verkoop ervan kan gebeuren in een verbruikssalon, in een winkel, aan huis of in een kraampje. De activiteit van ijsbereider wordt opgenomen in het bevoegdheidsgebied van Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid enkel als er vervaardiging is. Als het ijs niet vervaardigd wordt door de handelaar dan zal het Paritair Comité voor het Horecabedrijf (PC 302) bevoegd zijn als het ijs bestemd is voor onmiddellijk verbruik (verbruikssalon of kraampje) en het Paritair Comité voor de Voedingshandel (PC 119) zal bevoegd zijn als het ijs in een winkel of aan huis verkocht wordt voor later verbruik.

Eveneens moet worden gesignaleerd dat er een "logistiek" luik werd toegevoegd aan het toepassingsgebied van het P.C. nr. 140 (voor het vervoer en de logistiek). Dat omvat de ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitvoeren. Onder logistieke activiteiten verstaat men: ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, nazicht, sortering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er enige wijziging aan de aard van de grondstoffen, goederen of producten wordt aangebracht.

Het gevolg van deze aanpassing is dat de werkingssfeer van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid eveneens werd aangepast om de nieuwigheden op het vlak van het vervoer en de logistiek over te nemen.

Mocht u van oordeel zijn dat het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid niet of niet meer bevoegd is voor uw onderneming, gelieve dan contact te nemen met onze diensten.

3. Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 118 wordt voorafgegaan door de algemene categorie:

 • 058 voor de werkgevers van de kleine bakkerijen en banketbakkerijen: het zijn de ambachtelijke bakkerijen en banketbakkerijen en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij (118.03);
 • 258 voor de werkgevers van de grote bakkerijen en banketbakkerijen: het zijn de industriële bakkerijen/banketbakkerijen (118.03/118.05);
 • 848 voor de werkgevers van de suikernijverheid en bijproducten (118.06);
 • 051 voor de werkgevers in de groente- (118.09) en fruitnijverheid (118.10) die geen bijdrage verschuldigd zijn aan het fonds voor bestaanszekerheid;
 • 052 voor de werkgevers in de groente- (118.09) en fruitnijverheid (118.10) die wél een bijdrage verschuldigd zijn aan het fonds voor bestaanszekerheid;
 • 048 voor alle andere werkgevers in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het paritair comité voor de voedingsnijverheid bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw die onder dit paritair comité gerangschikt worden en menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dienen contact te nemen met onze diensten.


Historiek
01/04/2010 31/12/2050 02 Bevoegdheid van het paritair comité
10/06/2007 31/03/2010 02 Bevoegdheid van het paritair comité
10/10/1999 09/06/2007 02 Bevoegdheid van het paritair comité