118.21

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Sociale programmatie 2023-2024 09/11/2023 01/01/2023 31/12/2050
02 Bevoegdheid van het paritair comité 25/03/2010 01/04/2010 31/12/2050
0301 Beroepenclassificatie - De aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven 31/07/2020 14/05/2020 31/12/2050
0401 Loonvoorwaarden 25/05/2022 01/01/2022 31/12/2050
0402 Lonen vanaf 1 januari 2024 28/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 28/09/2022 01/01/2022 31/12/2050
0601 Jaarlijkse premie 17/11/2009 01/07/2008 30/06/2010
060102 Jaarlijkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2015-2016 16/12/2015 01/01/2016 31/12/2019
060103 Jaarlijkse bruto premie 11/07/2017 01/01/2021 31/12/2050
0602 Koudepremie 13/02/2002 01/01/1991 31/12/2050
0603 Eenmalige premie 22/07/2002 01/01/2001 31/12/2002
0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 10/01/2023 01/01/2021 31/12/2050
0660 Pensioenpremie 10/04/2024 01/01/2023 30/06/2024
0702 Verdeling van de arbeidsduur over de dagen van de week 27/02/2002 01/01/2002 31/12/2999
070204 Niet in te halen overuren op vraag van de werknemers 03/11/2017 01/02/2017 31/12/2050
070301 Kleine flexibiliteit 28/09/2023 01/02/2017 31/12/2050
070302 Overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur voor de werklieden tewerkgesteld in de productie van ultraverse producten 06/10/2005 06/10/2005 31/12/2999
0704 Sociale begeleidingsmaatregelen voor nachtwerk 02/08/2001 01/07/2001 31/12/2999
1004 Eindeloopbaandagen 13/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
11 Economische werkloosheid 24/12/2018 21/12/2018 31/12/2019
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels 14/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 14/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Klein verlet 19/07/2022 25/05/2023 31/12/2050
1501 Opzeggingstermijnen periodes van tewerkstelling tot 31 december 2013 28/05/2021 01/01/2012 31/12/2013
1502 Overstap van zwaar naar licht werk 18/07/2014 01/01/2013 31/12/2050
16 Carenzdag 03/11/2003 01/07/2003 31/12/2013
1603 Medisch attest 28/05/2021 13/11/2018 31/12/2050
18 Kledijvergoeding 27/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
1901 Fonds voor bestaanszekerheid 29/08/2023 01/01/2019 31/12/2050
1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 28/04/2022 01/01/2018 31/12/2050
2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid) 19/04/2024 01/10/2023 31/12/2050
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 19/03/2024 01/10/2023 31/12/2050
2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval) 19/03/2024 01/10/2023 31/12/2050
2005 Andere tussenkomsten van het Fonds 13/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
2101 SWT 62 jaar 12/08/2019 01/07/2023 30/06/2025
2102 SWT 59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 15/12/2021 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar – 33 jaar - Nachtarbeid/zware beroepen 07/11/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 07/11/2023 01/07/2023 30/06/2025
2105 SWT 58 jaar – mindervaliden of met ernstige lichamelijke problemen 29/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 31/07/2015 01/01/2015 31/12/2017
2301 Statuut van de syndicale afvaardiging 01/12/2009 04/05/2009 31/12/2050
2302 Bevordering van de sociale dialoog in de ondernemingen zondervakbondsafvaardiging 30/11/2002 01/12/2000 31/12/2999
24 Syndicale vorming 23/05/2022 01/01/2022 31/12/2050
2801 Tijdskrediet met motief 15/02/2023 01/07/2019 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 29/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 07/11/2023 01/07/2023 30/06/2025
280601 Tijdskrediet (organisatie) 10/02/2014 01/12/2013 31/12/2999
280602 Tijdskrediet (vergoedingen) 27/05/2020 01/07/2019 31/12/2050
30 Industrieel leerlingwezen 18/12/2019 01/08/2016 31/12/2050
33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad) 19/12/2019 15/09/1954 31/12/2999
35 Nieuwe arbeidsregelingen in de voedingsnijverheid 16/05/2001 01/01/1999 31/12/2050
3801 Collectief ontslag 01/08/2001 18/05/2001 31/12/2050
40 Deeltijdse arbeid - Annualisering 12/08/2002 01/07/2001 31/12/2050
410101 Uitzendarbeid 11/01/2024 01/10/2023 31/12/2050
410102 Uitzendarbeid - Commissie goede diensten - Geschillen 28/05/2021 01/09/2007 31/12/2050
4102 Werkbaarheid 09/06/2022 01/01/2022 31/12/2050
42 Flexi-jobs 02/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
43 Herverdeling van de arbeid 14/03/1995 01/03/1994 31/12/2999
44 Vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers (- 26 jaar) aan te werven 28/06/2022 01/01/2022 31/12/2023
480101 Individueel opleidingsrecht 18/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
480102 Opdrachten van het Instituut voor Professionele Vorming in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid en van de vorming 12/08/2002 01/01/2001 31/12/2999
480103 Sectoraal model van opleidingsplan 04/08/2014 01/01/2014 31/12/2999
5201 Sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel 16/09/2021 01/01/2017 31/12/2050
5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen 22/02/2017 01/01/2015 31/12/2999
5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler 29/08/2023 01/01/2015 31/12/2999
5204 Aanvullend pensioenstelsel - Voorwaarden voor uitsluiting 30/04/2010 01/01/2010 31/12/2999
5205 Sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel - Beheerder 16/04/2024 01/01/2020 31/12/2050
54 Ecocheques 27/05/2021 01/07/2008 31/12/2009
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 04/06/2021 04/05/2020 31/12/2999