118.11 Nieuwe looncategorie - Lonen in de sector van de vleesconserven op 1 januari 2016.

15/01/2016

Ter herinnering:

Naast de indexering worden de werkelijke en sectorale lonen op 01/01/2016 verhoogd met 0,07 EUR/uur.

Uitzondering: Dit is niet van toepassing op de sectorale lonen voor bepaalde functies die onder de sector van de vleesconserven vallen en uitgeoefend worden door arbeiders die vanaf 1 januari 2016 in dienst treden.  

Deze functies zijn nu gekend!

Een akkoord heeft een vierde categorie ingevoerd met een barema dat lager ligt dan de huidige sectorale barema's voor de sector van de vleesconserven.

Volgende functies zijn in een 4e looncategorie hernomen (Code: categorie D).

  • Palettiseur (manueel)
  • Schoonmaker (vloeren, lokalen, sanitair)
  • Schoonmaker van productiemachines
  • Inpakker (manueel)

Voor deze functies, en enkel voor arbeiders die vanaf 1 januari 2016 in dienst treden, moet het nieuwe barema D "4e looncategorie" worden toegepast.