Premies

03/01/2023
Nachtarbeid

+ 20%

Weekendpremie
  • 4,90 EUR in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen
  • 3,64 EUR in de grote bakkerijen en banketbakkerijen

De weekendpremie wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd

Koudepremie
  • + 5% indien de temperatuur in deze koelkamers of -vrachtwagens lager ligt dan 8°C
  • + 10% in de koelkamers of vrachtwagens voor diepgevroren producten.
Premie voor ploegenarbeid

0,11 EUR/uur voor de grote bakkerijen en banketbakkerijen 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0401 van de sectorale documentatie.