280602 Tijdskrediet (vergoedingen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 27/05/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019

Vergoeding: 97 EUR/maand.Begunstigden: arbeiders met een anciënniteit van ten minste twaalf maanden die  hun prestaties met 1/5de hebben verminderd en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering.Financiering: door het Fonds.

In het paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 5 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar (nr. 155147/CO/118).

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en op arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2. Begunstigden en vergoeding

De arbeiders met een anciënniteit van ten minste twaalf maanden die in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis of nr. 103 hun prestaties met 1/5de hebben verminderd en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben recht op een aanvullende vergoeding van 97 EUR per maand.

De arbeiders die op dit recht een beroep doen, hebben evenwel geen terugstaprecht, d.w.z. hebben geen recht op reïntegratie in het oorspronkelijke voltijdse arbeidsregime, behoudens akkoord van de werkgever.

3. Procedure

De werkgevers en de arbeiders verbinden zich ertoe het door het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen van een banketbakkerij" daartoe opgestelde formulier te gebruiken voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De arbeider stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen van een banketbakkerij" voor de aanvang van de periode van loopbaanhalvering.

Het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen van een banketbakkerij "stort de aanvullende vergoeding maandelijks op de bankrekening van de arbeider.

De aanvraag dient jaarlijks te worden bevestigd door werkgever en arbeider bij middelvan hetzelfde type document.

4. Financiering

De aanvullende vergoeding ten laste van het Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/09/2019
Registratienr
155147
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/10/2019
Registratiedatum
14/11/2019
Reikwijdte
bakkerijen, banketbakkerijen die ‘verse’ producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar
BS Bericht van neerlegging
25/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
29/07/2020
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Historiek
01/07/2019 31/12/2999 280602 Tijdskrediet (vergoedingen)
01/12/2013 30/06/2019 280602 Tijdskrediet (vergoedingen)
01/12/2013 31/12/2014 280602 Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar
01/01/2012 30/11/2013 280602 Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar
01/01/2010 31/12/2011 280602 Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar
01/07/2007 31/12/2009 280602 Aanvullende vergoeding in geval van overstap van een vijfde vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar