2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 23/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2023

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het RECHT op 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 50 jaar mits een beroepsloopbaan van 28 jaar.

1. Principe

Eén van de mogelijkheden van tijdskrediet eindeloopbaan is tijdskrediet vanaf de leeftijd van 50 jaar op voorwaarde dat men een beroepsloopbaan van 28 jaar als loontrekkende heeft. Om dit tijdskrediet onder de vorm van een 1/5de - vermindering op te nemen, moet deze mogelijkheid verplicht voorzien zijn door een sectorale cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet! Het recht op dit tijdskrediet bestaat nog steeds (krachtens cao nr. 103) maar geeft geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen (behalve in het kader van de overgangsmaatregelen).

2. PSC 118.03

2.1. Voorwaarde

In de ondernemingen met meer dan 10 werknemers per 30 juni van het voorgaande jaar heeft minstens één arbeider recht op tijdskrediet.

2.2. Aanvullende vergoeding

2.2.1. Loopbaanhalvering

2.2.2.1. Loopbaanhalvering

De voltijds tewerkgestelde arbeiders met een anciënniteit van ten minste 12 maanden en die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben recht op een aanvullende vergoeding van 100 EUR per maand van het Fonds, indien zij hun loopbaan halveren (cao nr. 103).

2.2.2.2. Overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering

De arbeiders met een anciënniteit van ten minste 12 maanden die hebben verminderd en die die de leeftijd van  55 jaar bereikt hebben bij de aanvang van de loopbaanhalvering, hebben recht op een aanvullende vergoeding van 100 EUR per maand ten laste van het Fonds (cao nr. 103).

De arbeiders die op dit recht een beroep doen, hebben evenwel geen terugstaprecht. d.w.z. hebben geen recht op re-integratie in het oorspronkelijke voltijdse arbeidsregime, behoudens akkoord. van de werkgever.

2.2.2. 1/5de loopbaanvermindering

De arbeiders die opnemen ontvangen vanaf 55 jaar een bijkomende vergoeding voor rekening van het Fonds als aanvulling op het 4/5-loon.

Deze bijkomende vergoeding bedraagt 77,30 EUR (geïndexeerd).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
169139
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/11/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Tijdskrediet en landingsbanen in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
20/09/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
24/12/2021

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172919
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Aanvullende vergoeding bij loopbaanhalvering op 55 jaar, in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING
Tekst aangepast op
22/05/2022

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172918
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Aanvullende vergoeding bij 1/5 loopbaanvermindering op 55 jaar in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
LONEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING
Tekst aangepast op
22/05/2022

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/01/2021 31/12/2023 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/07/2019 31/12/2020 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/01/2017 30/06/2019 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/01/2017 31/12/2016 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/01/2017 31/12/2016 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/12/2013 31/12/2016 2802 Tijdskrediet en landingsbanen
01/01/2012 30/11/2013 2802 Tijdskrediet - Aanvullende vergoeding - Overgang naar het conventioneel brugpensioen
01/01/2010 31/12/2011 2802 Tijdskrediet - Aanvullende vergoeding - Overgang naar het conventioneel brugpensioen
01/01/2008 31/12/2009 2802 Tijdskrediet in de bakkerijen, banketbakkerijen die 'verse' producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikzalen bij een banketbakkerij
01/07/2005 31/12/2007 2802 Tijdskrediet in de bakkerijen, banketbakkerijen die 'verse' producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikzalen bij een banketbakkerij
01/07/2003 30/06/2005 2802 2803 Tijdskrediet (118.03.00)
01/07/2001 30/06/2003 2802 2803 Halftijdse loopbaanonderbreking / loopbaanhalvering (118.03.00)
01/06/1999 30/06/2001 2802 2803 Halftijdse loopbaanonderbreking (118.03.00)