2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 19/01/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende tijdskrediet met motief voor een maximumduur van 36/51 maanden.

1. Algemeen

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

  • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • palliatieve zorgen verlenen;
  • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

  • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51 maanden;
  • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
  • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB: Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

2. PSC 118.03

In de ondernemingen met meer dan 10 werknemers per 30 juni van het voorgaande jaar heeft minstens één arbeider recht op tijdskrediet.

Wanneer de arbeider de enige is die een functie bekleedt waarvoor minstens drie maanden opleiding nodig is, heeft de arbeider enkel recht op tijdkrediet met motief. In de ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever dergelijke arbeider evenwel het tijdkrediet weigeren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
169139
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
24/11/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Tijdskrediet en landingsbanen in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
20/09/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
24/12/2021

Historiek
01/01/2021 31/12/2050 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/12/2020 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief
01/01/2017 31/12/2016 2801 Tijdskrediet met motief