2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 31/07/2015
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2017

De toegang tot dit type SWT (58 jaar - lange loopbaan) is niet meer mogelijk sinds 2015, behalve als het kliksysteem wordt toegepast.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een lange loopbaan dat door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of een bedrijfs-cao moest worden voorzien, is sinds 1 januari 2015 afgeschaft.

De toegang tot dit type SWT is dus niet meer mogelijk, behalve als het  kliksysteem wordt toegepast:

  • op een gegeven ogenblik in 2012-2013-2014 vervulde de werknemer de leeftijdsvoorwaarde (58 jaar) en de loopbaanvoorwaarden van dat ogenblik;
  • er bestond een bedrijfs-cao of sectorale cao op dat ogenblik;
  • hij heeft geen gebruik gemaakt van de  SWT-regeling (is blijven werken);
  • hij is ontslagen later.

De werknemer kan het SWT genieten als voornoemde voorwaarden vervuld zijn.

In deze sector bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst die een SWT vanaf 58 jaar voorziet.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
29/06/2015
Registratienr
128228
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
30/06/2015
Registratiedatum
27/07/2015
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
05/08/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
03/05/2016
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2015 31/12/2017 2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem