2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 07/11/2023
Geldig vanaf: 01/07/2023
Geldig tot: 30/06/2025

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 40 jaar

1. Principes

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar (sinds 1 juli 2021) in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

Dit type SWT moet op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad – cao nr. 167 voor de periode 01/07/2023 – 30/06/2025). In deze sector werd toch een cao afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

2. PSC 118.03

Deze regeling geldt niet voor de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen waar het initiatief uitsluitend uitgaat van de werkgever.

De betaling is van de bedrijfstoeslag en van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage verschuldigd door de werkgever. De verplichting van de werkgevers tot betaling van de bedrijfstoeslag wordt echter overgedragen aan het Fonds.

Wanneer het Fonds de betaling van de bedrijfstoeslag ten laste neemt, staat het ook in voor de betaling van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per werkloze met bedrijfstoeslag.

In afwijking op CAO nr. 17, wordt de bedrijfstoeslag in dat geval berekend volgens onderstaande formule:

CAO17 + {(RVA + CAO17) x 0,065} x 1,065 ⇒ CAO17 gelijk is aan bedrijfstoeslag berekend volgens CAO nr. 17 en "RVA" het maandbedrag van de werkloosheidsuitkering.

Om te kunnen genieten van de tussenkomst van het Fonds, zijn volgende aansluitingsvoorwaarden vereist:

  • de werkgever moet reeds 5 jaar ononderbroken aangesloten zijn bij het Fonds;
  • de arbeider moet gedurende 5 jaar als arbeider verbonden zijn geweest d.m.v. een arbeidsovereenkomst met een werkgever van de subsector, waarvan 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag.

Het Fonds betaalt de bedrijfstoeslag niet in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat het gevolg is van een ontslag in het kader van een sluiting of faillissement van een onderneming. In dat geval, neemt het Fonds het gedeelte van de bedrijfstoeslag ten laste dat niet gedragen wordt door het sluitingsfonds.

De bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van het nettoloon dat gelijk is aan het begrensd brutoloon  verminderd met de SZ-inhoudingen en bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op arbeiders die in België tewerkgesteld  zijn en er hun fiscale verblijfplaats hebben.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/09/2023
Registratienr
183455
Geldig van
01/07/2023
Geldig tot
30/06/2025
Neerleggingsdatum
04/10/2023
Registratiedatum
31/10/2023
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Lange loopbaan (bakkerijen banketbakkerijen)
BS Bericht van neerlegging
15/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2024
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
02/11/2023

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 31/12/2018 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2014 31/12/2014 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan