2103 SWT 60 jaar - 33 jaar nachtarbeid-zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 13/12/2021
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Nachtarbeid/Zwaar beroep

1. Principes

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs :

  • qui ont travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • ou ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années

De plus, ces travailleurs :

  • doivent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
  • sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
  • sont âgés de 60 ans au plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle mentionnant explicitement qu’elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 151 (01/07/2021 – 30/06/2023).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?) et aux dates de validité de la C.C.T.

2. PSC 118.03

Deze regeling geldt niet voor de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen waar het initiatief uitsluitend uitgaat van de werkgever.

De betaling is van de bedrijfstoeslag en van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage verschuldigd door de werkgever. De verplichting van de werkgevers tot betaling van de bedrijfstoeslag wordt echter overgedragen aan het Fonds.

Wanneer het Fonds de betaling van de bedrijfstoeslag ten laste neemt, staat het ook in voor de betaling van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per werkloze met bedrijfstoeslag.

In afwijking op CAO nr. 17, wordt de bedrijfstoeslag in dat geval berekend volgens onderstaande formule:

CAO17 + {(RVA + CAO17) x 0,065} x 1,065 ⇒ CAO17 gelijk is aan bedrijfstoeslag berekend volgens CAO nr. 17 en "RVA" het maandbedrag van de werkloosheidsuitkering.

Om te kunnen genieten van de tussenkomst van het Fonds, zijn volgende aansluitingsvoorwaarden vereist:

  • de werkgever moet reeds 5 jaar ononderbroken aangesloten zijn bij het Fonds;
  • de arbeider moet gedurende 5 jaar als arbeider verbonden zijn geweest d.m.v. een arbeidsovereenkomst met een werkgever van de subsector, waarvan 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag.

Het Fonds betaalt de bedrijfstoeslag niet in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat het gevolg is van een ontslag in het kader van een sluiting of faillissement van een onderneming. In dat geval, neemt het Fonds het gedeelte van de bedrijfstoeslag ten laste dat niet gedragen wordt door het sluitingsfonds.

De bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van het nettoloon dat gelijk is aan het begrensd brutoloon  verminderd met de SZ-inhoudingen en bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op arbeiders die in België tewerkgesteld  zijn en er hun fiscale verblijfplaats hebben.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
168729
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
24/11/2021
Registratiedatum
06/12/2021
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - nachtarbeid - bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
22/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/03/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
18/05/2022
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
08/12/2021

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar nachtarbeid-zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar nachtarbeid-zwaar beroep
01/01/2019 31/12/2018 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar nachtarbeid-zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58/59 jaar - 33 jaar nachtarbeid
01/01/2014 31/12/2015 2103 SWT 56 jaar - 33 jaar nachtarbeid