2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 23/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/09/2023

Tussenkomst:

  • langdurige ziekte: 7,88 EUR/dag

Betaling: door het Fonds

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collective arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een aanvullende  vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen (nr. 172913/CO/118).

1. Vergoeding

1.1. Type van vergoeding

Vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte.

1.2. Terminologie van ziekte

Elke ziekte waarvan de duur 3 maanden overschrijdt. De zwangerschapsrust wordt niet als een ziekte.

2. Betaling

2.1. Bedrag

Vanaf de eerste uitbetaling vanaf 1 januari 2022 wordt een aanvullende vergoeding van 7,88 EUR bruto per dag (dagen vergoed door de mutualiteit) uitbetaald.

2.2. Fonds/werkgevers

De vergoeding bij een ziekte-uitkering  wordt door het Sociaal Fonds aan de arbeiders uitbetaald vanaf de eerste dag van de 4e maand tot en met de laatste dag van de 12de maand ziekte.

Het Sociaal Fonds betaalt de aanvullende vergoeding per kwartaal op de bankrekening van de werknemer.

2.3. Anciënniteit

Er wordt geen enkele anciënniteitsvoorwaarde gesteld voor de toekenning van de aanvullende vergoeding.

2.4. Bijzonderheden

Indien de arbeider geen recht heeft op een vergoeding van de mutualiteit voor een reden eigen aan de gezondheidszorg, zal het Sociaal Fonds de aanvraag onderzoeken en geval per geval een beslissing  nemen.

De aanvullende vergoeding is niet aan RSZ-bijdragen onderworpen, maar alleen aan de bedrijfsvoorheffing.

3. Toekenningsmodaliteiten

De modaliteit van de aanvullende vergoeding en de informatie hierover worden uitgewerkt door de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds.

Gevallen die niet in deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn voorzien, worden voorgelegd aan de raad van beheer van het Sociaal Fonds, dat de praktische modaliteiten voor de uitbetaling van de aanvullende  vergoeding bepaalt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172913
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
21/03/2023
Keywords
ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
Tekst aangepast op
22/05/2022

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)
01/01/2022 30/09/2023 2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)
01/01/2020 31/12/2021 2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)
01/01/2018 31/12/2019 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2016 31/12/2017 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2014 31/12/2015 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2012 31/12/2013 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2010 31/12/2011 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2007 31/12/2009 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/07/2005 31/12/2006 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/07/2003 30/06/2005 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/07/2001 30/06/2003 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte
01/01/2000 30/06/2001 2003 Aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte