2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 30/11/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/09/2023

Uitkering: tijdelijke werkloosheid.

Bedrag:

  • sectoraal (gedeeltelijk of toevallige): 9,06 EUR tijdens de eerste 5 dagen - 12,46 EUR vanaf de 6de dag tot de 45ste dag- max. 45 dagen;
  • wettelijk (economisch, technisch, slecht weer): 2 EUR/dag (vanaf de 46de dag).
  • Covid-19 (van 01/01/2020 tot en met 31/03/2023):
    • tijdens de eerste 45 dagen: 9,06 EUR tijdens de eerste 5 dagen - 12,46 EUR vanaf de 6de dag tot de 45ste dag;
    • vanaf 46e dagen.

Betaling: door het Sociaal Fonds.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 18 oktober 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid  in de bakkerijen en banketbakkerijen (nr. 176759/CO/118).

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2. Vergoeding

De arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos zijn, de gevallen van overmacht inbegrepen, hebben recht op een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid, ten laste van hun werkgever.

3. Bedrag en duur

De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid is slechts betaalbaar voor de eerste 45 werkdagen effectieve werkloosheid gedurende ieder kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2022, bedraagt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid:

  • 9,06 EUR tijdens de eerste 5 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar;
  • 12,46 EUR vanaf de zesde dag tijdelijke werkloosheid.

4. Procedure

De arbeider dient zelf of via zijn syndicale organisatie, een betalingsaanvraag van de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid in het Fonds via het formulier dat door het fonds opgesteld wordt.

Hij stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar het Fonds na het einde van de betrokken gedeeltelijke of toevallige werkloosheid.

Het Fonds betaalt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid op de bankrekening van de arbeider.

5. Covid-19

In het kader van de Covid-19-pandemie wordt het recht tijdelijk verder uitgebreid voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 maart 2023. Gedurende deze periode, hebben de arbeiders die uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, vanaf de tijdelijke werkloosheidsdag 46 per kalenderjaar verder recht op diezelfde aanvullende dagvergoeding bestaanszekerheid

Deze aanvullende dagvergoeding is ten laste van het Fonds en is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen ,maar enkel aan de bedrijfsvoorheffing.

Er wordt geen enkele anciënniteitvoorwaarde gesteld voor de toekenning van de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid.

De aanvraag voor de aanvullende dagvergoeding moet ingediend zijn bij het sociaal fonds voor 1 oktober 2023.

6. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

PSC 118.03: de werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector (vanaf de 46de dag).

7. Tabel

Eerste 5 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar 9,06 EUR

Gedeeltelijk of toevallig

Vanaf de 6de dag tijdelijke werkloosheid tot het 45ste dag 12,46 EUR
Vanaf de 46de dag 2 EUR Economisch, technisch en slecht weer

Opmerking : de werkgeversfederatie Fevia verduidelijkte dat het complement geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, inclusief tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172911
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
21/03/2023
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
22/05/2022

Datum CAO
18/10/2022
Registratienr
176759
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
30/09/2023
Neerleggingsdatum
10/11/2022
Registratiedatum
24/11/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid (bakkerijen)
BS Bericht van neerlegging
13/12/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/06/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
27/06/2023
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
11/01/2023

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2022 30/09/2023 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2020 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2018 31/12/2019 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2016 31/12/2017 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2014 31/12/2015 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2011 31/12/2013 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2010 31/12/2010 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2007 31/12/2009 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/07/2005 31/12/2006 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/2004 30/06/2005 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/06/2001 31/12/2003 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid
01/01/1997 31/05/2001 2002 2001 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid